Na de Neuro en de Zeuro is er nu ook de Pleuro, een zak geld en een ticket om op te rotten. Bouwen we geen bruggen meer, en alleen maar muren? En is een muur van beton, staal of baksteen veel erger dan de mentale muur die we optrekken tegen alles wat ons onbekend en vreemd voorkomt? Is dit alles verkiezingsretoriek of is er meer aan de hand nu zelfs de EO met een programma-titel komt als ‘rot op met je religie’? We worden als het ware gedwongen te kiezen tussen de Corps-ballen, de kakkers en het tuig van de richel. Daarmee maken we Nederland toch wel erg smal. Ten onrechte, want de meesten horen tot dat middenveld, dat zich nauwelijks laat zien, maar waar men wellevend is en de deur voor elkaar en naar elkaar open houdt. Waar de toon gematigd is en niet zo hard geschreeuwd wordt dat anderen de mogelijkheid tot weerwoord onthouden wordt.

Dat middenveld, die enorme ruimte tussen de extremen, bestaat uit mensen die niet in meervouden denken. Die denken niet aan de moslims die ons bedreigen, maar die kennen hun moslim dorpsgenoot. Niet die vluchtelingenstromen waar we zo bang voor gemaakt worden, maar die aardige vluchteling van een paar huizen verder, die zo lekker kan koken. Aan de ene kant piepen we over de krimp, in het dorp, op de school en tegelijkertijd ontzeggen we de mensen die hier graag willen komen de toegang. Hoge muren, de poorten gesloten en de bruggen opgehaald. We zijn nota bene één van de rijkste landen ter wereld, en toch maar verongelijkt kijken als een ander het ook goed wil hebben. Of dat nou Polen, Syriërs of Somaliërs zijn, het zijn allemaal mensen, met mensenwensen en mensenstreken. Maar als je voortdurend angst aangepraat wordt, dan ga je als vanzelf om een sterke leider roepen. En dat is nou precies de bedoeling, want die staat al in de startblokken.

Ja, en dan die kwestie van de godsdiensten. Als hier de gereformeerden en hervormden al niets van elkaar moeten hebben, dan zijn de andere wereldgodsdiensten al helemaal onbespreekbaar. Eigenlijk best wel logisch, verschillende godsdiensten moeten elkaar wel uitsluiten. Want elke godsdienst claimt de ware te zijn en als énige de échte waarheid te verkondigen, en al die anderen, ja, die zielenpoten komen aardig in de buurt, maar ze hebben het nèt niet. We gaan niet meer zo ver dat we de anderen vervolgen, maar waarom bekeren ze zich niet? Ook weer zo’n muur.

Dan moet toch die zwijgende meerderheid maar eens over de brug komen. Want er zijn wel bruggen, je moet er wel over durven.

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.