De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn
   1. Kennismaken,
   2. Ervaringen delen,
   3. Dromen,
   4. Doen.
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

Gespreksregel voor de dialoog

  •     Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
  •     Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
  •     Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
  •     Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’).
  •     Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
  •     Stel oordelen uit en onderzoek ze.
  •     Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Elk jaar is er de week van de dialoog. Overal in den lande worden dialoogtafels ter beschikking gesteld, zo ook in Diever. Het centrale thema van Nederland in Dialoog is ‘Verbinden maak het mee(r)’   en dat is ook het thema van de dialoog in Diever.

Verleden jaar was het een succes en hebben we goede gesprekken gehad. Een dialoogtafel gaat door als er minimaal 5 aanmeldingen zijn; het maximum is 8 personen per dagdeel. Aanmelden kan via aanmelden@dieverindialoog.nl, graag voor meerdere dagdelen aanmelden en de voorkeur aangeven zodat er wat geschoven kan worden. De definitieve tafelschikking wordt dan eind oktober gemaild.

In tegenstelling tot een dialoog, gaat het bij een debat om winnen, hoe dan ook. Kijk maar naar het onsmakelijke media-circus van de Amerikaanse debatten voor de presidentsverkiezingen. Ik zit me er plaatsvervangend voor te schamen. Bij een discussie gaat het er om anderen te overtuigen of over te halen. In beide gevallen kom je daar met vooropgesteld doel naar toe en ben je bereid de confrontatie met anderen aan te gaan.

Een heel andere categorie is de dialoog, daar gaat over delen van inzichten, met als doel om mensen, kris kras door de samenleving, te leren kennen en verbinding te zoeken. Iedereen kan meedoen van tuinman tot monteur, van boerin tot verkoopster, van boswachter tot burgemeester en van bierbrouwer tot klusjesman. Kortom, het is niet belangrijk wat je bent, maar wie je bent. Want aan de dialoogtafel gaat het er om dat je elkaar ziet en zo in gesprek komt en gezien wordt. Daarbij er op vertrouwend dat hetgeen aan tafel gezegd wordt ook aan tafel blijft. Het gaat er niet om de ander te overtuigen of een twistgesprek te voeren, maar om het luisteren en je gesprekspartners te begrijpen.

Al met al een mooi initiatief van de stichting Nederland in Dialoog om in steden en dorpen mensen met elkaar op een andere manier in gesprek te brengen en zodoende te verbinden.

Jan Fondse