Overal in den lande worden dialoogtafels ter beschikking gesteld, zo ook door de Noorderboog in Diever in de Jan Thys Seinenhof.

Op elke 2e maandag van de maand van 2 tot 4 uur.

Wat is een dialoog?

Bij een dialoog gaat over delen van inzichten, met als doel om mensen, kriskras door de samenleving, te leren kennen en verbinding te zoeken. Aan de dialoogtafel in Diever worden geen diepgravende inzichten besproken, maar gaat het over het alledaagse. Van ervaringen tot dromen en vooruitzichten.

In tegenstelling tot een dialoog, gaat het bij een debat om winnen, hoe dan ook. Bij een discussie gaat het er om anderen te overtuigen of over te halen. In beide gevallen kom je daar met vooropgesteld doel naar toe en ben je bereid de confrontatie met anderen aan te gaan.

In de gesprekken aan de dialoogtafel leren we elkaar niet alleen beter kennen, maar vooral elkaar begrijpen.

Als voorbeeld:

De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn
   1. Kennismaken,
   2. Ervaringen delen,
   3. Dromen,
   4. Doen.
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

Gespreksregel voor de dialoog

  •     Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
    • Laat ruimte voor stiltes, de ‘denkpauzes’.
  •     Zet daar niet gelijk een (groter) verhaal tegenover.
  •     Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
  •     Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’).
  •     Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
  •     Schort oordelen op.

Jan H. Fondse