Over signalen

Toegegeven, het hier gaat over een tijd geleden, dat er niet alleen soorten maar ook hele families met uitsterven bedreigd werden. We hebben het hier nu over ongeveer 140.000 jaar gelden. Het betreft families en soorten als de Hominidae van de geslachtgroep Hominini (mensachtigen). Van de soort Homo is niet alleen de Neanderthaler uitgestorven, maar ook de Homo Ergaster ende Homo Erectus met al hun ondersoorten zijn uitgestorven. Nadat al die ondersoorten toen het loodje hebben gelegd, bleef alleen de Homo Sapiens over. Er was toen nog geen milieudefensie actief die ‘alááárm’ riep of emotionele treurnis uitsprak over het uitsterven van weer een zeldzame soort. Op een haar na was het gehele geslacht van mensachtigen uitgestorven en niemand die er wat van zei. Niemand zou het ooit geweten hebben!

Protesten klonken er niet en dat kon ook niet, want er werd niet gesproken, er was immers nog geen taal; alleen oer-signalen.

betekenis… ?

Het signaal dat toen bestond en nog steeds bestaat, was volgens prof. Anton C. Zijderveld de lach. Niet het gniffelen om andermans vermeende domheid of het verlegen giechelen van meisjes op schoolplein, ook niet de uitbundige Homerische lach op het toneel, maar de bevrijdende lach na iets spannends, iets wat maar net goed ging of waaraan je ternauwernood ontkomen bent. Dat onbedaarlijke lachen stamt nog uit die oertijd van zo’n slordige 100.000 jaar geleden. Het was de begintijd dat de mens rechtop liep, dat zijn strottenhoofd zakte en zo spraak mogelijk maakte. Het begon dus met de lach; het signaal aan andere mensen: “Het is veilig hier, wees maar niet bang”. Het signaal was het begin van wat veel later de spraak zou gaan worden. De Homo Sapiens (moderne mens) is de enig overlevende na 2,5 miljoen jaar evolutie van het geslacht Hominini en de soort Homo.

Nog steeds is het geven van signalen één van de belangrijkste vormen van communicatie.

Het geven van een signaal is een handeling en is tegelijkertijd een vorm van communicatie, in woord, daad of gebaar. Met name de socioloog/filosoof Jürgen Habermas heeft dit communicatieve handelen uitgebreid beschreven.

Er zijn verschillende signalen, maar signalen die niet opgepikt worden hebben wel betekenis maar geen zin. Als er in een participatiegroep twee van de drie buurtverenigingen afhaken en de derde buurtvereniging door ingediend bezwaar de realisatie van een kinderspeelplek en een beweegtuin voor ouderen frustreert, dan kun je nog zo hard roepen dat we met een kwaliteitsimpuls bezig zijn, maar van draagvlak bij de bevolking van het dorp is dan nauwelijks meer sprake.

Het is de vraag of deze signalen opgepikt worden of dat de trein gewoon doordendert. Met of zonder onze participatie.

Las ik dat nu goed? Worden er 157 bomen in het dorp gekapt?

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.


Geplaatst

in

door

Tags: