Bij verlies aan regie denk je al gauw aan ouderen, ziekte en zorg. Want dat is het gesprek van de dag, om maar niet te zeggen de waan van de dag. Langer thuis blijven wonen en dan ook nog de regie over je eigen leven moeten blijven houden. Een schier onmogelijke opgave. Het doet me een beetje denken aan wat de Eagles over hotel California zongen: “You can check out, but you cannot leave”. Maar ‘het refrein is Hein’, schreef Bert Keijzer er achteraan.. Daarbovenop maakt Gert-Jan Segers er een landelijk politiek punt van, een potentieel struikelblok zelfs. De eindregie is nu doodgewoon een onderwerp van hogere politiek op het snijpunt van kerk en staat gemaakt. Dit gaat toch niet meer over regie, maar over verlies en over loslaten. Laat dat daar ook en criminaliseer of politiseer het levenseinde niet.

Ik wil het eigenlijk wat dichter bij huis houden. Want waar helaas niet zo vaak over gesproken wordt is het verlies aan regie van onze lokale politiek. Hoe zit dat nu precies met die samenwerking met Meppel? Is dat een één-tweetje van de gemeente­secretarissen uit Meppel en Westerveld? Misschien heb ik even niet goed opgelet, maar ik heb het niet op de agenda van onze gemeenteraad zien staan. Gaat dat zo maar, zonder dat daar een besluit over genomen is of tenminste een debat? En horen wij daar als inwoners niet in gekend te worden? Ik hoorde zelfs al spreken over een fusie met Meppel; het moet toch niet gekker worden. Beleid of geen beleid, dat is de kwestie. Of dat al passé?

Straks zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraad. Zoals elk jaar loopt het enthousiasme voor verkiezingen terug, de opkomst-cijfers bevestigen dat.  Is dat lauwheid van de bevolking (op het gemeentehuis spreekt men van burgers) of wordt dit verschijnsel te gemakkelijk weggezet als onver­schil­lig­heid? Wat in elk geval duidelijk is, dat het vertrouwen in de (plaatselijke) politiek onder druk staat, vooral omdat het adequaat handelen niet direct zichtbaar is. Dat is eigenlijk hier in Diever een open deur dus stoppen we er maar mee omdat er telkens weer in te wrijven. Dat doen we niet omdat het een vervelende gewoonte kan worden en omdat dat nergens toe leidt. Als dat vertrouwen in de politiek dan een ietsepietsie minder is geworden, wat moet er dan gebeuren om dat weer te herstellen? Is het werkelijk waar dat vaak en hard roepen dat er meer participatie moet komen om daarmee de betrokkenheid van burgers, pardon, inwoners te doen toenemen hout snijdt? Natuurlijk niet, want participatie ís getoonde betrokkenheid. Het gaat metterdaad om herstel van vertrouwen. Participatie is een gevolg, niet een doel. En zeker geen wettelijk afdwingbaar doel. Participatie is een toegiftverschijnsel, net zoals geluk of gezelligheid, dat kun je wel zoeken maar niet afdwingen, hoe hard je ook roept.

’Bij het gemeentebestuur rust de democratische plicht tot duidelijke en open­lijke verantwoording van besteding van gemeenschapsgelden, naar de burger en de gemeenteraad. Het kan niet zo zijn dat deze plicht teniet wordt gedaan door constructies met stichtingen en bv’s. Dan wordt de verantwoording geblokkeerd. Ook de bv of stichting die veel gemeenschapsgeld ontvangt, heeft de plicht van verantwoording naar de gemeenteraad en de samenleving’, las ik ergens naar aanleiding van een WOB­-verzoek (wet openbaarheid bestuur). Daar moest ik aan denken toen mij ter ore kwam dat de stichting WelzijnMensenWerk uit Meppel, de van Westerveld ontvangen subsidie ad € 97.000 voor het ouderenbeleid (ook te Diever) niet langer als geoormerkt geld ziet. Ligt hier een politiek besluit aan ten grondslag of is de politiek hier de regie kwijt geraakt omdat ze niet oplet?  Gezien de beknoptheid van een jaar­rekening kan daarin veel worden gladgestreken. Als dan een accountant zegt dat alle gelden juist zijn besteed, is de getekende accountantsverklaring vol­doende om het volgend jaar weer ongezien de subsidie-portomonee te trekken.

Wie de regie stevig in handen houdt is een regisseur. Daar kun je beroemd mee worden zoals Bert Haanstra. Weer een fanfare concours tot stand gebracht door iemand als Frans die van doorzetten weet en Trijnie die weet wat regie is.

Toch wel mooi dorp hè, ons Diever.

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.