De projectgroep Diever op Dreef heeft nu het visiedocument, dat door Tauw geschreven is, vastgesteld als uitgangspunt voor het inrichtingsplan van de kern Diever. Vanaf het begin zette de projectgroep van twaalf betrokken inwoners zich in door de huidige knelpunten te benoemen en te zoeken naar oplossingen en vooral om Diever voor de komende 10-20 jaar levensloop bestendig in te richten.

De IenM-dag wordt tweejaarlijks gezamenlijk georganiseerd door het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Rijkswaterstaat. Deze 17e IenM-dag in oktober had ‘Een frisse wind voor en door mer’ als thema. Als inspiratie hiervoor dienden de maatschappelijke veranderingen zoals de energietransitie, klimaat, burgerbetrokkenheid en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen na het overwaaien van de bouwcrisis. Maar ook ging het over veranderingen in het werkveld en het aansluiten bij de veranderende omgeving.

Annemieke Nijhuis, CEO van de Tauw Group betoogde dat het woord ‘omgevings­management’ niet meer van deze tijd is en moet veranderen in ‘omgevingssamenwerking’. 80 % van de zaal vond dat ook. Annemieke Nijhuis noemde als voorbeeld dat omwonenden en bedrijven soms excellente kennis hebben die gelijkwaardig is aan – of zelfs beter is dan – de kennis in het projectteam. “Hoe kunnen wij dan nog spreken van omgevingsmanagement?  We moeten uit de stand dat wij de plannen uitleggen. We moeten er naartoe dat we plannen uitwerken samen met de omgeving.”

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.