Er is een tijd geweest dat bijna iedereen een grote HiFi stereo versterker in huis had. Zelfs een complete stereo-toren was geen vreemd gezicht in de huiskamer. En natuurlijk een paar flink uit de kluiten gewassen speakerboxen, zodat je het geluid niet alleen hoorde maar zo af en toe ook kon voelen, in je borstkas voelde trillen. Naast de knoppen voor volume, hoog en laag zat er ook een wat onduidelijke knop ‘balans’ op, waarmee je de verhouding van de geluidssterkte tussen links en rechts kon instellen. Precies in het midden kwam meestal niet goed uit want niet iedereen zat precies midden tussen de boxen. Op het gehoor regelde je de zaak zo af dat voor de meeste luisteraars het geluid schijnbaar uit het midden kwam. Vanzelfsprekend was dat per plek in de kamer ietsje anders.

Moeilijker is het instellen van de balans in de auto, want daar moet je kiezen tussen een optimale instelling voor de chauffeur of voor de bijrijder. Uiteindelijk betekent dit dat je de balansknop maar ergens in het midden neerzet. Balans heeft te maken met evenwicht en zo simpel als de balans instellen van je versterker is het maar zelden. Meestal is evenwicht een momentele waarde en vind je maar zelden een statische toestand van evenwicht.

Balanceren is een werkwoord waardoor je al het vermoeden krijgt dat evenwicht niet vanzelf tot stand komt. Ook vaste verhoudingen die in evenwicht lijken te zijn, blijken in de tijd toch te verschuiven. Denk alleen maar aan de term ‘vastgoed’ of ‘onroerend goed’. Vraag maar aan een Groninger wat de term ‘zo vast als een huis’ vandaag nog betekent. Of hoe het voelt als je huis ‘onder water staat’. Of als je als starter niet aan de bak komt omdat de huizenprijzen de pan uit rijzen. Het kan ook gebeuren dat je je huis niet kunt verkopen omdat je dan met een levenslange restschuld blijft zitten.

Je ziet dan meteen dat je zelf ook uit balans kunt raken. Dan is het helemaal geen technische kwestie meer, maar raakt het je persoonlijk. Je kunt er zelfs aan onderdoor gaan. Het zal moeite en tijd kosten om de balans weer terug te vinden en het is te hopen dat je er hulp bij kunt vinden. Want er gaat ontzettend veel energie zitten in het terugvinden van de balans. Hoe langer een onbalans duurt en hoe groter de verschuiving van de balans is, des te meer energie gaat er zitten in het herstel van de balans. Vaak begint een verstoring van de balans in kleine, nauwelijks merkbare stapjes, en hoop je dat het vanzelf weer overgaat.

Als het echter maar duurt en het maar voortduurt en er geen zicht op herstel is, dan kan er een moment komen dat je de energie niet meer op kunt brengen om er op eigen kracht uit te komen. Dan heb je hulpbronnen nodig. En die hulpbronnen zijn er; misschien wel op plekken waar je ze helemaal niet zou verwachten. Je kunt er altijd over praten, in de vertrouwelijkheid van een anonieme telefoondienst als de Luisterlijn of in een gesprek met je huisarts of de gemeente. De gemeente heeft immers de maatschappelijke zorgplicht (WMO) voor haar inwoners van het Rijk overgenomen en kan zonodig professionele hulp voor je inroepen.
Dan blijkt ook of de Gemeente ècht dichter bij de mensen staat of dat het verleggen van de zorgplicht van Rijk naar Gemeente in plaats van doorschuiven tot afschuiven geworden is. Dat betekent overigens niet dat je als naobers weg kunt kijken van andermans sores. Ook als je niets kunt oplossen, dan kun je er in elk geval zijn voor elkaar. Dat maakt het ook makkelijker om er over te praten.

deurklopper

Maar dat doe je toch niet? Je gaat toch niet zomaar de vuile was buiten hangen? Schroom door schuldgevoel en schaamte zijn drempels die je zelf opwerpt. Als je er over durft te praten, zie je ook dat je niet de enige bent die met sores rondloopt. Alleen dat al, kan energie geven, ook al is er niet direct een oplossing in zicht. Het laten doorbestaan van de onbalans vreet niet alleen energie, maar hoe langer die onbalans duurt, des te meer energie zal het kosten om er uit te komen. Helaas is het niet zo dat het instellen van een nieuwe balans een kwestie is van aan een knop draaien. Ook hoeft het nieuwe balanspunt niet daar te liggen waar je het verwacht.

Het begint wel met aankloppen voor hulp. Dat is echt zo gek nog niet.


Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.

20