Sinds 1 januari 1901 is er leerplicht in Nederland. Deze wet was in eerste instantie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Na een eerste uitbreiding in 1969 geldt nu sinds 1 augustus 2007 de volledige leerplicht tot 18 jaar voor jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald (een diploma op minimaal mbo-niveau 2 of minimaal havo of vwo). Maar het gaat verder, ook volwassenen worden gestimuleerd te blijven leren. Dat is volgens de overheid nodig om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. En ook om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. De Rijksoverheid werkt hierbij samen met werkgevers, scholen, provincies, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Het is niet alleen de arbeidsmarkt die verandert, de gehele maatschappij verandert. De Rijksoverheid gaat meer decentraal werken zodat verschillende taken nu bij de lokale overheid terecht zijn gekomen. Dat is die zo veel besproken transitie. De gemeente hebben op veel terreinen een andere taken en bevoegdheden gekregen. Zij moeten daarom anders worden ingericht, de transformatie. Maar het is niet alleen de rijksoverheid die taken bij de gemeente onderbrengt, ook de provincie legt uitvoeringstaken bij de gemeente neer.

Zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. Er wordt in dit kader gesproken van een inclusieve samenleving.

Iedereen doet mee, is de strijdkreet.

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.