Het loopt alweer naar het einde van het jaar en het wordt tijd om de bubbels koud te gaan zetten in de koelkast. Want is het straks niet fantastisch om met de feestdagen te kijken naar een glas met al die opstijgende bubbels die in het niets verdwijnen? Bovengekomen spatten ze niet uiteen, ze verdwijnen gewoon en er komen telkens weer nieuwe bij. Weliswaar steeds minder, maar ze blijven komen. Allemaal losse bubbels, niet met elkaar verbonden, elke bubbel op weg naar boven, de een wat sneller dan de ander. Nog eens inschenken? Dan begint het bubbel-proces weer van voren af aan; tot grote hoogte stijgen om in het niets te verdwijnen.

Een bubbel is ook een zegswijze voor een uit de hand gelopen hype. Denk maar eens aan de huizenmarkt-bubbel, de bubbel van de heilzame werking van de vrije markt, de bubbel van het maakbare geluk en de bubbel van het onbegrensd financieel gewin. De overeenkomst van al deze bubbels is dat ze tot grote hoogte stijgen om in het niets te verdwijnen. Het verschil is dat deze bubbels wel uiteenspatten en velen verbijsterd, zo niet berooid, achter zich laten.

Een derde manier om de zegswijze van bubbel te gebruiken is een bubbel als leefwijze. Geïsoleerd en opgesloten in je eigen (vermeende) gelijk. Het is niet toevallig dat champagne, elite en distinctie in één adem genoemd worden. En ook hier hebben bubbels niet het eeuwige leven. Zij spatten uiteen als beloftes niet nagekomen worden, als vertrouwen geschonden wordt, als uitkomt dat gezwollen ego’s hol blijken te zijn. Ook het uiteenspatten van zulke bubbels laat een spoor van ellende na.

Maar laten we op de valreep van dit jaar niet gaan zitten somberen. Want elk nieuw jaar geeft nieuwe kansen. Niet telkens meegaan met de waan van de dag, niet alles voetstoots aannemen, maar zelf blijven nadenken. Waarom toch al dat spreken met veel uitroeptekens en zo weinig vraagtekens? Alhoewel de stelligheid van (vermeende) zekerheden en de ongerichte woede bijna alle ruimte kan bezetten,  is verwondering niet méér,?

Als we onze haast en ons chronisch tijdgebrek op het einde van het jaar (eventjes) achter ons kunnen laten, geeft dat lucht en ruimte. Ontspannen trekken we aldus de kurk van de fles en als straks de klok twaalve slaat klinken we en drinken we op het nieuwe jaar.

Proost, op je gezondheid.

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.