Waarom is er geen meervoud van bid? Dat komt omdat bid geen zelfstandig naamwoord is. Het is een afkorting. De afkorting van BasisIntegraalDorpsvernieuwingsplan het BID-plan.

‘Al jaren klagen de dorpsbewoners over de drukke doorgaande weg (Moleneinde, Hoofdstraat, Kruisstraat, Ten Darperweg) en de parkeerruimte in het dorpscentrum volstaat bij lange niet. In het nieuwe BasisIntegraalDorpsvernieuwingsplan Diever komt de gemeente met oplossingen die de verkeersstroom moeten indammen en de veiligheid moeten waarborgen. Op maandag 9 maart vindt een informatie-avond over het BID-plan plaats.’ Aldus de Meppeler Courant van 21 februari 1992 onder de kop: ‘Diever met de tijd mee’.  En de courant vervolgt:

‘Op grond van sociale en maatschappelijke veran­derings­processen zijn ingrepen volgens de samenstellers van het BID noodzakelijk in de bestaande ruimtelijke structuur (…) dat leidde in 1987 tot het opstellen van een maatregelenplan, maar daar is tot op heden nog maar weinig van gerealiseerd (…) de Peperstraat biedt mogelijkheden tot een meer op het verblijfs­karakter ingericht gebied (…)’.

Afgezien van het gezwollen taalgebruik, begrijp ik uit deze krant de terug­houdendheid oftewel wantrouwen van de inwoners van Diever in de richting van de gemeente. Ik hoef hier alleen maar uit het raam te kijken om te zien wat er van al die wollig omschreven plannen in de laatste 25 jaar terecht is gekomen. Het lijkt wel een gebed zonder eind.

Maar na deze 25 jaar gloort er hoop: er is een BID 2.0 in de maak onder de naam ‘Diever op Dreef’. Op de site van de gemeente staan enkele hierover documenten. Als ik zeg dat er goede hoop is dat er deze keer wel wat terecht van zal komen begeef ik mij als columnist op glad ijs (en dun ijs) want zoals je op site van de gemeente kunt lezen maak ik deel uit van de projectgroep die leidend is in het proces. Waarom ik nu ineens wel optimistisch ben? Omdat de gemeente de moed heeft gehad de projectgroep in het proces leidend te maken. Onze projectgroep bestaat uit vertegen­woor­digers of afgevaardigden van de belang­hebbenden zoals, aan­wo­nen­den, ouderen, gehandicapten, bedrijven, recreatie en horeca, alles bij elkaar 12 mensen. De technische ondersteuning wordt door 2 ambtenaren geleverd, maar de ideeën komen van ons. Voorts hebben we een adviesbureau uitgezocht om plannen uit te werken en vorm te geven. In de voorbije maanden hebben we con­structief gewerkt aan de eisen waar een visie aan moet voldoen. Steeds in goede harmonie, zoekend naar overeenstemming en de verschillen overwinnend.

Binnenkort komt de ondernemersvereniging, komen de buurtverenigingen en komen de overige betrokkenen op verschillende avonden bij elkaar om de laatste stand van zaken met elkaar door te spreken. Dat kan nu omdat er op papier veel zichtbaar is geworden. Er zijn verschillende tekeningen gemaakt door het adviesbureau en we willen deze graag voorleggen in de betrokken groepen. Ieder van deze groepen wordt uitgenodigd en de reacties zullen door het adviesbureau verwerkt worden voor de grote algemene bijeenkomst op 11 december.

Optimale inspraak­mogelijkheden dus.

Vervolgens gaan we de resultaten van al deze besprekingen publiceren en dit plaatje met het gehele dorp bespreken. Het zal best lastig zijn om zomaar even je mening hierover te geven. Daarom kan straks ieder zich alvast op internet oriënteren op de plannen: het adres is: www.dieveropdreef.nl. Als alles goed gaat is deze site vanaf 8 november te bezoeken.

Dan is er de algemene bewonersbijeenkomst: maandag 11 de­cem­ber, 15:00 – 21:00 uur in het Dingspilhuus. Als zo iedereen gehoord is, gaat het adviesbureau de visie uitwerken die de basis zal worden voor de kwaliteitsimpuls van de kern Diever.

Op alle avonden zijn zowel leden van de projectgroep als van het adviesbureau en de gemeente aanwezig.

Zou het dan na 25 jaar dan toch nog gaan lukken?

U zult begrijpen dat indien volgende week mijn column niet meer verschijnt, ik door het dunne ijs ben gezakt of een uitglijer op het al te gladde ijs heb gemaakt.

Jan Fondse

Open in print-vriendelijk formaat.